zapytania ofertowe

Nazwa zadania: WE.21.4.2021

Postępowanie na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku.

  • Zapytanie ofertowe – ( pobierz )
  • Opis przedmiotu zamówienia – ( pobierz )
  • Wykaz wykonanych robót – ( pobierz )
  • Zawiadomienie o wyborze oferty – ( pobierz )

Nazwa zadania: WE.21.2.2024

Postępowanie na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”