sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw:

  1. przesłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom
  2. złożyć osobiście w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, pokój 05A
  3. przesłać na adres email: sekretariat@bp.radom.pl
  4. przesłać faxem na numer: 48 345 95 50 wew. 101