majątek biblioteki

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu działa w formie jednostki budżetowej, prowadzącej gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Posiada w trwałym zarządzie budynki biurowe w:

  1. Grójcu przy ul. Różanej 9, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
  2. Lipsku przy ul. Bibliotecznej 3a, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 7/06 z dnia 7 lutego 2006 r.
  3. Pionkach przy ul. Radomskiej 7, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 7/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
  4. Szydłowcu przy ul. Staszica 3, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1/NI-II/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.