kontrola zewnętrzna

Protokoły kontroli zewnętrznych i protokoły kontroli wewnętrznych w formie pisemnej udostępnia się w godzinach 9.00 – 14.00 za zgodą Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.