struktura organizacyjna

I. Dyrekcja
Tomasz Trela: tel. 48 345 95 50 w. 102, e-mail: dyrektor@bp.radom.pl

II. Wydział Udostępniania Zbiorów
e-mail: wypozyczalnia@bp.radom.pl, tel.48 345 98 37 w. 114, 115
Agata Jurek – kierownik, e-mail: agata.jurek@bp.radom.pl

III. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
e-mail: gromadzenie@bp.radom.pl, tel. 48 345 98 37 w. 110
Katarzyna Popławska – kierownik, e-mail: katarzyna.poplawska@bp.radom.pl

IV. Wydział Informacji i Promocji
e-mail: informacja@bp.radom.pl, tel. 48 345 98 37 w. 116
Ewa Pachniak – kierownik, e-mail: ewa.pachniak@bp.radom.pl

V. Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
e-mail: ksiegowosc@bp.radom.pl, tel. 48 345 95 50 w. 104
Lidia Smektała-Penkalla – główna księgowa, e-mail: lidia.smektala@bp.radom.pl

VI. Pracownia komputeryzacji
e-mail: systemowy@bp.radom.pl, 48 345 95 50 w. 119, 120
Andrzej Gawroński – bibliotekarz systemowy, e-mail: andrzej.gawronski@bp.radom.pl