ogłoszenia o przetargach

Zielona Czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-zamówienia pod linkiem: E-ZAMÓWIENIA.PL

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Postępowanie WE.21.2.2023 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, etap I – dokumentacja”.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-zamówienia pod linkiem: E-ZAMÓWIENIA.PL

identyfikator postępowania: ocds-148610-3b8d4208-30ae-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-zamówienia pod linkiem:

E-ZAMÓWIENIA.PL

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty